Школа у Белућу

Белуће је насеље у општини Лепосавић на Косову и Метохији. Површина катастарске општине Белуће где је атар насеља износи 332 ha. Припада месној заједници Лешак. Село се налази 10 km северозападно од Лепосавића, на левој обали реке Ибар, од Лешка удаљено два километра, а налази се поред асфалтног пута Лешак – Врачево. Гранична села су БороваПоткомље и Ибарско Постење.Beluce На истоку је природна граница река Ибар. Са западне стране села налази се брдо Спасовица (614м), а северозападно је Добрава (792м). Село има средњу надморску висину 470 метара. По положају кућа и њиховој међусобној удаљености насеље припада селу полуразбијеног типа. У називу села реч бел (врста храста) која се разликује од цера по томе што му је мазна кора, па је Белуће место где расте беловина.

И данас су Дубраве под беловом шумом. Село се углавном бави пољопривредом (обрадива земља је углавном засејана пшеницом и кукурузом). У најранијем сачуваном, турском попису из 1455. године у Белућу је било 35 хришћанских кућа. У селу се налазе остаци цркве и старо гробље. У селу постоји основна четвороразредна школа, која је са радом почела давне 1926. године. Стара зграда школе је 1980 године трајно оштећена и срушена од последица земљотреса, па је 1982. Године отворена нова згарад школе коју у овој школској години похађа 18 ученика нижих разреда.