Почео је са радом школски веб портал

Добро дошли у Основну Школу \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Стана Бачанин\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Лешак Прочитај више »

 

Радници школе

Посета Мокрој Гори

Посета Мокрој Гори

Календар такмичења за школску 2015/2016 годину

КАЛЕНДАР

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

 

 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

школски до краја фебруара 2016.
општински 19. март 2016.
окружни 03. април 2016.
републички 28. мај 2016. (Тршић)
 

СРПСКИ ЈЕЗИК

књижевна олимпијада

школски до краја фебруара 2016.
општински 5. марта 2016.
окружни 2. април 2016.
републички 14. мај 2016. (Сремски Карловци)
СРПСКИ ЈЕЗИК

„Песниче народа мог“

општински друга половина марта 2016.
окружни 24. априла 206.
републички 6-7 мај 2016.
 

СТРАНИ ЈЕЗИК

општински 20. фебруар 2016.
регионални 12. март 2016.
републички 8. мај 2016.
 

ИСТОРИЈА

општински 6. март 2016.
градски/окружни 23. април 2016.
републички 22. мај 2016.
 

ГЕОГРАФИЈА

општински 13. март 2016.
окружни 2. април 2016.
републички 21. мај 2016.
 

МАТЕМАТИКА

школски 23. јануар 2016.
општински 27. фебруар 2016.
окружни 19. март 2016.
републички 23. април 2016.
РАЧУНАРСТВО И   ИНФОРМАТИКА општински 21. фебруар 2016.
окружни/градски 5. март 2016.
републички 2. април 2016.
 

ФИЗИКА

школски 19. фебруара 2016.
општински 13. март 2016.
окружни 10. април 2016.
републички 7-8. мај 2016.
ХЕМИЈА школски 28. фебруар 2016.
општински 5. март 2016.
окружни/градски 3. април 2016.
републички 21-22. мај 2016.
БИОЛОГИЈА школски Друга половина фебруара 2016.
општински 6. март 2016.
окружни/градски 9. април 2016.
републички 15. мај 2016.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – Шта знаш о саобраћају школски фебруар – март 2016.
општински 23. април 2016.
окружни/градски 7. мај 2016.
републички 20-21. мај 2016.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ школски 21. фебруар 2016.
општински 26. март 2016.
окружни/градски 2. април 2016.
републички 13-14 мај 2016.

 

Обавештење

Ма улазним вратима школе су објављене званичне листе жеља за упис ученика у средње школе. Коначна расподела ученика по школама се очекује у недељу 5. јула. Ученици могу проверити своје податке на сајту министарства просвете www.upis.mnp.gov.rs

Обавештење за ученике

Крај наставе у другом полугодишту је у петак 12. јуна 2015. године. Родитељски састанци ће се одржати у недељу 28.06.2015.године по следећем распореду:

 

 • матична школа (виши разреди) са почетком у 10,00 часова;
 • матична школа (нижи разреди) са почетком у 11,00 часова;
 • издвојена школска места са почетком у 10,00 часова.

 

Продужна настава за ученике који остану на полагање у августовском поправном року биће организована у августу месецу по распореду који ће бити накнадно дат и постављен на улазним вратима школе.

Први наставни дан у следећој школској години је уторак 1. септембра 2015. године.

Обавештење за осми разред

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА

 

 1. До 03.06.2015. године (среда) ученици VIII-их разреда, јавиће се у матичну школу „Стана Бачанин“ у Лешку и код секретара школе предати белу фасциклу у коју ће ставити оригинал извод из матичне књиге рођених (може и старији од шест месеци);
 2. Лекарска уверења ћете добити прегледом у амбуланти у Лешку код педијатра уторком или петком, почев од 08,00 часова; такође лекарска уверења можете добити и у Дому здравља у Лепосавићу у педијатријској служби; УПОЗОРЕЊЕ: Да би сте извадили лекарска уверења, морате са собом понети здравствену књижицу и новац; лекарска уверења извадити најкасније до 20. јуна 2015. године и предати их уз листу жеља; Лекарско уверење је потребно само за оне образовне профиле за које је то у конкурсу за упис у средње школе тачно наведено;
 3. Подела сведочанстава и ђачких књижица ће се обавити 10.06.2015.године (среда) у 12,00 часова у основној школи. Ђачке књижице ћете преузети тога дана, а сведочанства ћете прегледати и потписати код разредног старешине и иста оставити код разредног старешине, где ће их Уписна комисија основне школе разврстати по Вашим фасциклама уз осталу документацију за упис у средње школе;
 4. Ученици који су носиоци дипломе „Вук Караџић“ уз осталу документацију ће приложити и ову диплому (јер када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у четворогодишњу и трогодишњу школу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају кандидати који су носиоци дипломе „Вук Караџић“);
 5. Полагање завршног испита из српског језика одржаће се 15. јуна 2015. године од 10,00 часова до 12,00 часова (ученици који полажу завршни испит дужни су да испред матичне школе „Стана Бачанин“ Лешак, тога дана буду најкасније до 9,15 часова). Са собом понети ђачку књижицу са сликом оверену, обичну, тј. графитну оловку, хемијску оловку и гумицу);
 6. Полагање завршног испита из математике одржаће се 16. јуна 2015. године од 10,00 часова до 12,00 часова (такође и овог дана ученици који полажу завршни испит дужни су да испред матичне школе „Стана Бачанин“ Лешак, тога дана буду најкасније до 9,15 часова). Такође, са собом понети ђачку књижицу са сликом оверену, обичну, тј. графитну оловку, хемијску оловку, гумицу, шестар, троугао и лењир).
 7. Полагање завршног испита – решавање комбинованог теста одржаће се 17. јуна 2015. године од 10,00 часова до 12,00 часова (ученици који полажу завршни испит дужни су да испред матичне школе „Стана Бачанин“ Лешак, тога дана буду најкасније до 9,15 часова). Са собом понети ђачку књижицу са сликом оверену, обичну, тј. графитну оловку, хемијску оловку и гумицу);
 8. При полагању решавању тестова из математике, српског језика и комбинованог теста никако не смете носити дигитроне или мобилне телефоне). УПОЗОРЕЊЕ: На вашим ђачким књижицама на првој страни су исписане ваше шифре које ће вам бити потребне за полагање завршног испита;
 9. Основна школа у којој сте полагали завршни испит објавиће привремене резултате завршног испита најкасније 19. јуна 2015. године до 20,00 часова;
 10. Уколико кандидат није задовољан оцењивањем његових радова, или да постоје грешке у бодовању, може уложити жалбу Уписној комисији основне школе, 20. јуна 2015. године у периоду од 8,00 до 16,00 часова. Уписна комисија основне школе ће размотрити жалбу и истог дана донети решење по жалбама (жалбу подноси родитељ, односно старатељ кандидата);
 11. Уколико је кандидат незадовољан решењем Уписне комисије основне школе може поднети приговор Окружној уписној комисији на резултате завршног испита. Подношење жалбе и издавање решења о жалби обавиће се 22. јуна 2015. године од 8,00 до 16,00 часова (право жалбе окружној уписној комисији имају само они кандидати који су претходно уложили жалбу  уписној комисији основне школе); Објављивање коначних резултата завршног испита обавиће се најкасније 25. јуна 2015. године до 20,00 часова;
 12. Ученици који уписују трогодишњу и четворогодишњу школу подносе матичној основној школи листу са жељама (образац из конкурса) и попуњавају је у матичној основној школи, где имају право да писмено изразе највише 20 опредељења за даље школовање. Листу жеља ће те попуњавати уз присуство родитеља (јер на тим листама мора да стоји потпис родитеља), разредних старешина и уписне комисије основне школе, 26 јуна 2015. године у периоду од 8,00 до 15,00 часова. УПОЗОРЕЊЕ: Листу жеља ћете предати матичној школи, и ученици који уписују и трогодишњу и четворогодишњу школу);
 13. 01. јула 2015. године до 8,00 часова у матичној основној школи објављују се листа жеља ученика за упис у I разред средње школе;
 14. Ученици проверавају тачност листе жеља 01. јула 2015. године од 8,00 часова;
 15. 01. јула 2015. године у периоду од 8,00 до 15,00 часова, ученици подносе жалбе на објављене листе жеља за упис у први разред средњих школа;
 16. Објављивање коначне листе жеља за упис у средње школе је 02. јула 2015. године до 12,00 часова;
 17. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, објављује матична основна школа 05. јула 2015. године од 8,00 часова;
 18. Ученици који су распоређени (примљени) у средње школе подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени и пријаву из конкурса 06. и 07. јула 2015. године у периоду од 8,00 до 15,00 часова;
 19. Матичне школе објављују списак преосталих слободних места за упис ученика 05. јула 2015. године до 20,00 часова;
 20. Нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају слободних места 06. јула 2015. године у периоду од 8,00 до 15,оо часова;
 21. 09. јула 2015. године од 8,00 часова објављују се подаци о коначном распореду ученика по школама. Упис ових ученика обавиће се 09. јула 2015. године у периоду од 8,00 до 15,00 часова.

 

Упис у први разред школске 2015/2016 године

Упис првака који редовно полазе у школу односи се на децу каја су рођена 2008. године или у јануару и фебруару 2009. године.

Пријаве за упис могу се доставити после1. априла 2015. године када почиње упис а обављаће се током априла и маја месеца код педагога и психолога школе од 10:00 до 13:00 часова (у канцеларији службе школе), и том приликом се врши и провера зрелости за полазак у први разред.

За упис у први разред потребна су следећа документа:

– потврда да је дете спремно за полазак у први разред из амбуланте из Лешку (као и појединачни лекарски извештаји);

– извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија;

– уверење да је дете похађало предшколски програм<

уверење о месту пребивалишта.


Родитељи који желе превремено да упишу дете у школу треба да се јаве педагогу и психологу  школе у истом периоду када је и редован упис, ради заказивања провере спремности  детета за полазак у први разред. Ако је процењено да дете може да се упише у први разред обављају се прегледи код доктора.

17. март 2015. године                                 

Бесплатни уџбеници

http://www.mpn.gov.rs/component/content/article/176-aktuelno/1845-projekat-besplatni-udzbenici-za-skolsku-2015-2016-godinu

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВЕ ФАЗЕ ПРОЈЕКТА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује бесплатне уџбенике за један део ученичке популације, у оквиру Пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину“.

Уџбенике за школску 2015/2016. годину добиће социјално угрожени ученици свих разреда основне школе, чији су се родитељи/старатељи пријављивали у школама, у периоду од 02.03. до 23.03. 2015. године, у следећих 11 категорија:

 1. Запослена два родитеља/старатеља са ниским примањима
 2. Запослен један родитељ/старатељ са ниским примањем
 3. Незапослена оба родитеља/старатеља, студенти или пензионери
 4. Самохрани родитељ
 5. Родитељ борац, војни инвалид или има статус расељеног или прогнаног лица
 6. Хранитељска породица
 7. Установа социјалне заштите
 8. Тешко оболели члан породице
 9. Ученик са сметњама у развоју
 10. Корисник материјалног обезбеђења по другом основу од наведених
 11. Ученици из социјално нестимулативних средина или остале осетљиве категорије

Укупно је пријављено 149 358 ученика.

На основу пристиглих пријава у школама, као и на основу буџетских средстава који су планирани за ову намену, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се новчана средства, додељују, у односу на разред и групу (Табела 1) и то:

Разред Прва група (износ 100%) Друга група (износ 50%)
I – IV 4000 дин 2000 дин
V – VI 6000 дин 3000 дин
VII – VIII 8000 дин 4000 дин

 

 • сви пријављени ученици који припадају једној од категорија: 3, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 и 11, добију целокупан износ наведен у Табели 1;
 • сви пријављени ученици који припадају једној од три категорије: 1, 2 или 4 добијају целокупан износ (100% износ, Табела 1) ако им је еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД модификованој скали до 10.000,00 динара;
 • сви пријављени ученици који припадају једној од три категорије: 1, 2. или 4. добијају 50% износа наведеног у Табели 1 ако им је еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД модификованој скали између 10.001,00 и 20.0000 динара.

НАПОМЕНА:
Уколико је ученик пријављен у више категорија рангирање се врши по најповољнијој

Начин израчунавања еквивалент примања по члану домаћинства:

Израчунавање еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД модификованој скали коју користи Eurostat (http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf), која се добију као укупна примања подељена са сумом коефицијената за сваког члана домаћинства са следећим вредностима:

1 – за првог родитеља
0.5 – за другог родитеља/старатеља и свако дете изнад 14
0.3 – за свако дете испод 14

Израчунавање еквивалент примања по члану домаћинства – калкулатор

Пример израчунавања:

x- број чланова домаћинства (породице) (тј. родитељи/старатељи и деца која живе на истој адреси)
y- број деце до 14 година
еквивалент примања=(укупна примања)/(1+0.5*(x-1-y)+0.3*y)

Пример 1:
Ученик 7. разреда живи у породица са 5 чланова у којој су 2 детета до 14 година са месечним примањима од 43.000,00 динара и пријављен је у категорију број 1 (запослена два родитеља са ниским примањима)

еквивалент примања=43000/(1+0.5*(5-1-2)+0.3*2)=43000/2.6=16538

Како је еквивалент примања ученика 16538,00 динара већи од 10.000,00 динара, а мањи од 20.000,00 динара, ученик добија 50% износа, односно на располагању има износ од 4.000,00 динара за набавку уџбеника.

Пример 2:
Ученик 6. разреда живи у породици са 6 чланова у којој су 3 детета до 14 година са месечним примањима од 26000,00 динара и пријављен је у кетегорију број 2 (запослен један родитељ са ниским примањима)

еквивалент примања=26000/(1+0.5*(6-1-3)+0.3*3)=26000/2.9=8966

Како је еквивалент примања ученика 8.966,00 мањи од 10.000,00 динара, ученик добија 100% износа, односно на располагању има износ од 6.000,00 динара за набавку уџбеника.

Сви ученици, односно њихови родитељи/старатељи биће позвани у периоду, између 20.04 и 10.05.2015. године, од стране учитеља/разредног старешине да се изјасне које уџбенике желе да наруче.

Изабрани уџбеници биће достављени школама до почетка школске 2015/2016. године.

Обавештење за начин бодовања за завршни испит

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2015/16

БОДОВИ ЗА УПИС…РАЧУНАЊЕ

Конкурс за упис ученика у средње школе за школску 2015/2016

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2015/16. годину је објављен . Од сутра се може наћи у књижарама „Просветног прегледа“,

“ Службеног гласника“ и „Завода за уџбенике“.

У конкурсу се могу наћи детаљне информације о условима уписа ученика у средње школе, образовним профилима, подручјима рада и смеровима у свим школама у Републици Србији, по управим окрузима.

У конкурсу су објављени општи и посебни услови уписа, мерила и начин избора ученика, информације о упису ученика са сметњама у развоју, упис ученика старијих од 17 година у први разред средњих школа, здравствени услови, неопходна документа за упис, календар уписних активности, као и списак средњих школа чији је оснивач друго правно или физичко лице, верификованих решењем надлежног органа за послове образовања.

У оквиру Конкурса налазе се и пријава за упис ученика у средњу школу, обрасци за унос жеља ученика за упис у средњу школу, као и пример попуњеног обрасца.

У конкурсу је објављен и календар уписних активности. Издавач Конкурса је Привредно друштво „Просветни преглед“ д.о.о.

Ученици на завршном испиту тест из српског, односно матерњег језика полажу у понедељак, 15. јуна 2015. године, тест из математике, у уторак, 16. јуна 2015. године, а комбиновани тест у среду 17. јуна 2015. године.

 

На овој интернет страници се налазе све важне информације у вези са реализацијом завршног испита у школској 2014/2015. години.

http://www.mpn.gov.rs/component/content/category/179-zavrsni-ispit

конкурс2

Општинска слава и Крос РТС-а

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ

 

Сутра – уторак 12. маја 2015. године је храмовна и општинска слава Свети Василије Острошки.

Овог дана неће бити наставе јер је тај наставни дан одрађен у суботу 18. априла ове године.

У петак 15. маја 2015. године је крос РТС-а који ће се извести на стадиону ФК „Копаоник“ у Лешку. На кросу учествују ученици виших разреда матичне школе. Часови ће трајати по 25 минута.

 

Распоред звоњења за петак 15.05.2015.године

 

 1. час: 07,30-07,55
 2. час: 08,00-08,25
 3. час: 08,30-08,55 (велики одмор)
 4. час: 09,10-09,35
 5. час: 09,40-10,05
 6. час: 10,10-10,35

 

Након  завршетка наставе сви ученици и наставници да се окупе на спортском терену школе, како би одатле организовано пошли до терена ФК Копаоник Лешак. Обавеза свих разредних старешина и свих наставника који тога дана имају часове је да поведу у шпалиру своје ученике током одласка до терена ФК „Копаоник“. Посебно треба обратити пажњу приликом преласка пруге, магистрале и моста на Ибру. Након завршетка кроса, ученици који живе у селима Белуће, Поткомље, Петковац, Борова и Гулије одлазе својим кућама а остали се опет у пратњи разредних старешина враћају до школе, одакле ће отићи свако својој кући.

 

Напомена: Присуство свих ученика, наставника и разредних старешина је обавезно. Упозоравају се ученици да током кретања буду дисциплиновани, како би цела манифестација протекла у најбољем реду. За одржавање кроса су задужени наставници физичког васпитања, разредне старешине  и сви наставници који тог дана имају наставу.