Упис ђака првака

ОШ „Стана Бачанин“ Лешак, ул. Браће Матовић бр.17, 38219 Лешак, ж.р.840-620660-63,ПИБ 101815218, тел/факс:028-88-020,028-88-803,Email: os.stana.bacanin.lesak@gmail.com

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Обавештавају се родитељи деце рођене од 1.марта 2007. године до 1. марта 2008. године, да ће школа вршити упис у први разред за школску 2014/2015 годину, у периоду од 01.04.2014. до 31.05.2014. године.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, у складу са Законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

           Упис ће се вршити у просторијама школе, код педагога и психолога школе, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

 

Потребна документа за упис ученика у први разред су:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Потврду о обављеном систематском прегледу
  3. Потврда о месту пребивалишта детета
  4. Уверење о завршеном припремном предшколском програму

 

Тестирање предшколаца ће се вршити од 14.04. 2014.године у просторијама основне школе „Стана Бачанин „ у Лешку као и у издвојеним школским местима у којима се реализује припремни предшколски програм. Тестирање ће вршити педагог и психолог школе.

 

Све потребне информације се могу добити на телефон школе: 028-88-803.

 
 

У Лешку                                                                                 Директор школе

Дана: 7.3.2014. године                                             Видоје Милојевић,професор

_________________________