Радници школе

Посета Мокрој Гори
Посета Мокрој Гори

  • Руководеће, административно и техничко особље
Место Име и презиме радника
Директор Дарко Гурешић
Помоћник директора Јовица Виријевић
Педагог Милкана Секулић
Психолог Бранка Младеновић
Библиотекар Дејан Урошевић
Секретар Јелена Ђорђевић
Шеф рачуноводства Анкица Лакићевић
Админ. финан. радник Зорица Виријевић
Домар-ложач Славиша Стефановић, Златко Секулић, Зоран Секулић, Горан Лазић
Ноћни чувар Саша Шљивић, Бојан Петровић, Мирослав Гогић, Горан Илић
Помоћни радник Ружица Ђоровић, Стајка Павловић, Станисава Пешић, Нада Стојковић, Биљана Стефановић, Урош Урошевић, Новица Ђоровић, Јордана Радовановић, Јеленка Милић, Снежана Милутиновић, Љиљана Лешевић, Стана Виријевић, Сретена Сретеновић, Срђан Рилаковић

 

  • Наставно особље – предметна настава
Српски језик Магдалена Максимовић, Миљана Јанићијевић, Марија Мутавџић, Александра Јовичић
Енглески језик Лидија Бишевац, Божидар Петровић, Јована Зечевић, Ана Секулић
Руски језик Славица Лазић, Јелена Јовановић, Зоран Јевтић
Ликовна култура Горан Илић, Јелена Миладиновић
Музичка култура Марко Младеновић, Дамир Антић
Географија Гора Марковић, Градимир Савић, Биљана Лазаревић
Историја Разуменка Пејић, Соња Пешић, Јелена Милојевић
Биологија Сања Радосављевић, Оливера Милојевић
Математика Вељко Марковић, Мирослава Радосављевић, Олгица Петровић, Ђорђе Радосављевић, Иван Маринковић
Физика Милунка Вукадиновић, Драгица Пешић
Хемија Зорица Богдановић, Милунка Вукадиновић, Драгица Пешић
Техничко и информатичко образовање Јовица Виријевић, Миломир Бановић
Физичко васпитање Марко Крачковић, Немања Стевановић, Славиша Ристовић
Изабрани спорт Марко Крачковић, Немања Стевановић, Славиша Ристовић
Рачунарство и информатика Иван Премовић, Милош Арсенијевић, Марјан Планић, Горан Савић, Небојша Јовановић
Верска настава Милутин Попадић, Влајко Гођевац, Алмир Хајровић
Грађанско васпитање Марија Виријевић

 

  • Наставно особље – разредна настава

 

Матична школа Први разред Мирјана Максимовић, Драгица Ивановић
Други разред Стево Гагић, Миломирка Виријевић
Трећи разред Мирослав Максимовић, Драгица Ивановић
Четврти разред Нада Шљивић, Снежана Бошњовић
Врачево Први, други, трећи и четврти разред Ана јездимировић
Белуће Први и трећи разред Изолда Стевановић
Други и четврти разред Снежана Џелајлија
Остраће Први, трећи и четврти разред Мирјана Вељовић
Доњи Крњин Први разред Љиљана Дошен
Миоковиће Други и четврти разред Марина Вукадиновић