Category Archives: Радници школе

Радници школе

Посета Мокрој Гори

Посета Мокрој Гори

  • Руководеће, административно и техничко особље
Место Име и презиме радника
Директор Видоје Милојевић
Помоћник директора Небојша Јовановић
Педагог Милкана Секулић
Психолог Бранка Младеновић
Библиотекар Дејан Урошевић
Секретар Јелена Ђорђевић
Шеф рачуноводства Анкица Лакићевић
Домар-ложач Славиша Стефановић, Златко Секулић, Зоран Секулић, Горан Лазић
Ноћни чувар Саша Шљивић, Бојан Петровић, Мирослав Гогић, Горан Илић
Помоћни радник Ружица Ђоровић, Стајка Павловић, Станисава Пешић, Нада Стојковић, Биљана Стефановић, Урош Урошевић, Новица Ђоровић, Јордана Радовановић, Јеленка Милић, Снежана Милутиновић, Љиљана Лешевић, Стана Виријевић, Сретена Сретеновић, Срђан Рилаковић

 

  • Наставно особље – предметна настава
Српски језик Магдалена Максимовић, Миљана Јанићијевић, Марија Мутавџић, Александра Јовичић
Енглески језик Лидија Бишевац, Божидар Петровић, Јована Зечевић, Ана Секулић
Руски језик Славица Лазић, Јелена Јовановић, Љиљана Дошен
Ликовна култура Горан Илић, Јелена Миладиновић
Музичка култура Марко Младеновић, Дамир Антић
Географија Гора Марковић, Градимир Савић, Биљана Лазаревић
Историја Разуменка Пејић, Соња Пешић, Јелена Милојевић
Биологија Сања Радосављевић, Оливера Милојевић
Математика Вељко Марковић, Мирослава Радосављевић, Олгица Петровић, Ђорђе Радосављевић, Иван Маринковић
Физика Милунка Вукадиновић, Драгица Пешић
Хемија Зорица Богдановић, Милунка Вукадиновић, Драгица Пешић
Техничко и информатичко образовање Јовица Виријевић, Миломир Бановић
Физичко васпитање Марко Крачковић, Дарко Гурешић, Немања Стевановић, Славиша Ристовић
Изабрани спорт Марко Крачковић, Дарко Гурешић, Немања Стевановић, Славиша Ристовић
Рачунарство и информатика Иван Премовић, Милош Арсенијевић, Марјан Планић, Горан Савић
Верска настава Милутин Попадић, Александар Виријевић, Алмир Хајровић
Грађанско васпитање Марија Виријевић

 

  • Наставно особље – разредна настава

 

Матична школа Први разред Радмила Спасојевић, Весна Павловић
Други разред Нада Шљивић, Снежана Бошњовић
Трећи разред Мирослав Максимовић, Драгица Ивановић
Четврти разред Стево Гагић, Миломирка Виријевић
Врачево Први, други, трећи и четврти разред Верица Петровић, Љубљан Базић
Белуће Први и трећи разред Изолда Стевановић
Други и четврти разред Снежана Џелајлија
Остраће Први, трећи и четврти разред Мирјана Максимовић
Доњи Крњин Први разред Ана Јездимировић
Миоковиће Други и четврти разред Аница Милосављевић