Category Archives: Упис у први разред

Обавештење за упис у први разред

Обавештавају се родитељи деце рођене од 1.марта 2009. године до 1. марта 2010. године, да ће школа вршити упис у први разред за школску 2016/2017 годину, у периоду од 01.04.2016. до 31.05.2016. године.

 

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест ипо, а највише седам ипо година, у складу са Законом.

Дете које има од шест  до шест ипо година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Ако дете старије од седам ипо година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

           Упис ће се вршити у просторијама школе, код педагога и психолога школе, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

 

Потребна документа за упис ученика у први разред су:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Потврду о обављеном систематском прегледу
  3. Потврда о месту пребивалишта детета
  4. Уверење о завршеном припремном предшколском програму

 

Тестирање предшколаца ће се вршити  од 18.04.2016. године у просторијама основне школе „Стана Бачанин„ у Лешку као и у издвојеним школским местима у којима се реализује припремни предшколски програм. Тестирање ће вршити педагог и психолог школе.

 

Све потребне информације се могу добити на телефон школе: 028-88-803.

 

Упис у први разред школске 2015/2016 године

Упис првака који редовно полазе у школу односи се на децу каја су рођена 2008. године или у јануару и фебруару 2009. године.

Пријаве за упис могу се доставити после1. априла 2015. године када почиње упис а обављаће се током априла и маја месеца код педагога и психолога школе од 10:00 до 13:00 часова (у канцеларији службе школе), и том приликом се врши и провера зрелости за полазак у први разред.

За упис у први разред потребна су следећа документа:

– потврда да је дете спремно за полазак у први разред из амбуланте из Лешку (као и појединачни лекарски извештаји);

– извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија;

– уверење да је дете похађало предшколски програм<

уверење о месту пребивалишта.


Родитељи који желе превремено да упишу дете у школу треба да се јаве педагогу и психологу  школе у истом периоду када је и редован упис, ради заказивања провере спремности  детета за полазак у први разред. Ако је процењено да дете може да се упише у први разред обављају се прегледи код доктора.

17. март 2015. године