ТАКМИЧЕЊЕ

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.


ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

 

НИВОИ ТАКМИЧЕЊА

 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Такмичење из српског језика и језичке културе Школски до краја фебруара 2018.
Општински 24. 03. 2018
Окружни 28. 04. 2018.
Републички  Тршић
Књижевна олимпијада Школски до краја фебруара 2018.
Општински 10.03.2018.
Окружни 15.04.2018.. у 10.00 часова
Републички 12.5.2018.‒ „Карловачка гимназија”,Сремски Карловци
ИСТОРИЈА

 

Такмичење у познавању опште и националне историје Школски  
Општински 17.03.2018. у 10.00 часова
Окружни 22.4.2018. у 13.00 часова
Републички 19.5.2018. Кладово
ГЕОГРАФИЈА

 

Такмичење у познавању опште и националне географије Школски  
Општински 11.3.2018.
Окружни 28.4.2018. у 13.00 часова
Републички 20.5.2018. Нови Сад
МАТЕМАТИКА

 

Такмичење ученика основних школа из математике Школски 19.1.2018.
Општински 24.2.2018.
Окружни 25.3.2018.
Републички 21.4.2018. Нови Београд
ФИЗИКА

 

Такмичење ученика основних школа из физике Школски до 04. 02. 2018
Општински 10.2.2018.
Окружни 10.3.2018.
Републички 12-13. 5. 2018 Београд
ХЕМИЈА

 

Такмичење из хемије Школски До 03. 02. 2018
Општински 3. 3. 2018
Окружни 22. 4. 2018. у 9.00 часова
Републички 18-20. 5. 2018. Београд
БИОЛОГИЈА

 

Такмичење из биологије Школски 12.-21. 2. 2018
Општински 17.3.2018. у 13.00 часова
Окружни 21.4.2018. у 13.00 часова
Републички 27.5.2018. Београд
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Такмичење из техничког и информатичког образовања Школски 28.2.2018.
Општински 10.3.2018.
Окружни 21. 4. 2018.
Републички 11-12. 5. 2018.
Шта знаш о саобраћају Школски до 31. 3. 2018.
Општински 21.4. 2018.
Окружни 12. 5. 2018
републички 25-26. 5. 2018. Београд
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

 

 

Такмичење ученика основних школа из рачунарства Школски  
Општински 25.2. 2018.
Окружни 18.3. 2018.
Републички 15.4.2018. у 13.00 Београд
ДАБАР републички 4.3.2018 Београд,Крушевац,Ниш,Н.Сад
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 
стони тенис Школски до II недељe oктобра 2017.
Општински до IV недеље октобра 2017.
Окружни Отворено првенство
Републички 22-24.11.2017.
рукомет Школски у IV недељи октобра 2017.
Општински у I недељи новембра 2017.
Окружни у III недељи новембра2017.
Републички 11.-15. 12. 2017
одбојка Школски до V недеље новембра 2017.
Општински до I недеље децембра 2017.
Окружни у III недељи децембра 2017.
Републички 29‒23.2.2018.
Кошарка

3 на 3

Школски До III недељеновембра 2017.
Општински до V недеље октобра 2017.
Окружни до I недеље децембра 2017.
Републички 22.-26. 01. 2018
мали фудбал Школски до II недеље марта 2018.
Општински до IV недеље марта 2016.
Окружни до II недеље априла 2017.
Републички 7.-11. 5. 2018
ШАХ

 

Такмичење ученика основних

школа у шаху

Школски До IV недеље јануара 2018
Општински До IV недеље фебруара 2018

 

Окружни До III недеље марта 2018
Републички 14.-18. 5- 2018.

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Такмичење у знању страних

језика:а) енглески б) руски в)

немачки г) француски д)

италијански ђ) шпански

Општински 4. 3. 2018.
Окружни 25.3.2018. у 13.00 часова
Републички 13. 5. 2018. ОШ“Ђура Јакшић“ Ћуприја